En beskrivningen av olika ledamöters ansvar inom föreningen.