Du vet väl att Bomhus Båtklubb använder Svenska Båtunionens Administrativa System, BAS, som vårt medlemsregister.

Det är viktigt att föreningen har rätt uppgifter om dig, för att kunna hålla dig informerad om arbetet i föreningen. Du kan själv logga in i BAS och se över dina uppgifter såsom adress, e-postadress, telefonnummer m.m.

Med ett korrekt och uppdaterat medlemsregister kan vi också ta ut och dela en matrikel så att ni medlemmar lättare kan komma i kontakt med varandra om det skulle behövas.