Den 2 augusti 1937 samlades ett tjugotal båtägare vid Kralsundet i Sikviks skärgård för att undersöka intresset för ett bildande av en båtklubb.

Möte öppnades av Martin Wahlter som hälsade de närvarande välkomna, han betonade nödvändigheten av en ordnad prickning i farlederna, och en båthamn. Att leda dagens sammanträde valdes Herman Andersson och till sekreterare Karl Jonsson.

Av de allmänna resonemanget framgick det snart att behovet av en båtklubb var stort. Prickningen av farlederna ansågs redan från början mycket angeläget, likaså ordnandet av en båthamn, och utbildning i navigation. En liten avgift för täckandet av eventuella utgifter förordades redan vid detta första möte.
På förslag av Helge Pettersson bildades så KORSNÄSVERKENS MOTORBÅTSKLUBB.

Till den första styrelsen valdes till: Ordförande: Helge Pettersson,
Sekreterare: Martin Wahlter,
Kassör: Bertil Gustavsson.

I slutat av juli 1947 sökte klubben ett lån på 2000 kr i Gävleborgs Sparbank, för att köpa Gävle motorbåtsklubbs gamla stuga med inventarier och kajanläggningar på Tjyvharen.
Denna holme fick vi arrendera av Gävle Stad. Stugan där var ju liten så där rymdes ej så många, men det blev ett bra skydd vid dåligt väder för folk med öppna båtar. Material kunde även låsas in. Då det även fanns toaletter blev detta problemet löst.

På lördagskvällarna blev det samling kring den öppna stockelden med allsång kaffe och historier. Vid festerna var det som regel många båtar och mycket folk, så de 58 metrarna kaj räckte ej till alla, en stor del fick förtöja vid stränderna, 60 till 70 båtar var ej ovanligt

Tiden går och 1955 var det dags att lägga in till Gävle Stad om att få arrendera Kullerharen med tillhörande byggnader. Dessa har tidigare varit karantänssjukhus för sjöfarten. Detta lyckades och kontraktet skrev från den 1 januari 1956, och därmed började en ny epok med massor av arbete som väntade på oss.

En ändring av klubbnamnet till BOMHUS BÅTKLUBB genomfördes 1973. Detta år påbörjades även första etappen av den nya hamnen i Holmsund, nu med namnet Fliskär, då Gävle Kommun ville samla alla fritidsbåtar i en anläggning.
Efter tillkomsten av Fliskär, har klubbens hamnar i Holmsund, Källö, och Kastet upphört och 1976 finns endast Sikviks kvar.
Båtägarna där bildade 1985 Sikviks Båtsällskap och därmed är BBK:s enda anläggning Kullerharen.

Under årens lopp har en enorm utveckling förekommit och vad gäller standard på båtar och material, från början var gamla strömmingsbåtar drömmen. Nu är det båtar av verkligt hög klass och med toppmodern utrustning. Men man får hoppas att den gamla hjälpsamheten och solidariteten består. Under långfärden tänk alltid på att klubben, Kullerharen och hemmahamnen är den fasta punkt du återvänder till.

Båtsporten övertar i ökad grad samhällets ansvar för fritidsverksamheten.
Medlemmar med anhöriga och vänner är välkomna till Kullerharen, för bad och avkoppling. Tänk på att de handtag du kan ge är mycket värdefulla

Kopia av skrift gjord av Ola Olsson till klubbens50-års jubileum 1987

Updat.BBK doc. H-O A 1998