x

  STYRELSEN

   

   Ordförande

  Mikael Lorvi

  070-6614900

   

   Vice Ordförande   

  Conny Nilsson

   070-6355290

   

   Klubbmästare

  Vakant

   

   

   Kassör

  Annett Malm

  070-8870438

  info@bomhusbatklubb.se

   Sekreterare

  Peter Holmström

  073-5892511

  info@bomhusbatklubb.se

   Ledamot

  Bengt Lindgren

   

   

   Ledamot

  Thor Ytterberg

   

   

   Suppleant

  Kerim Genel Waldenström

   073-5316869

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Revisor

  Sylvia Wallin

   

   

   Revisor

  Claes-Håkan Jansson

   

   

   Rev.suppl

  Anne-Maj Wahlström

   

   

   Rev.suppl

  Peter Jansson

   

   

   

   

   

   

   Festkommitté

  Conny Nilsson

   

   

   Festkommitté

  Thor Ytterberg    

   Festkommitté

   

   

   

         

   Ungdom

   

   

  Kontaktas via styrelsen

   Ungdom

   

   

   

   Ungdom

   

   

   

   Ungdom

   

   

   

   

   

   

   

   Valberedning

  Jonas Ljungdahl

   

   

   Valberedning

  Benny Lodén

   

   

         

   Rep. i GBF

  Jonas Ljungdahl

  070-6146214

   

   Rep. i GBF

  Svenne Forsberg

  072-9990430

   

   

   

   

   

   Besiktning

   Vakant

   

   

   Besiktning

  Vakant

     

   

   

   

   

   Försäkring

  Vakant

   

   

   Miljö

  Vakant

     

   

   

   

   

   Webb / Information

  Kerim Genel Waldenström

   

   

   

   

   

   

   

  X
  X
  X
  X
  X


   

   

   

Släpp mig på rätt plats.